Mer om Skammen og Sela


Fra Steinkjer kjører du nordover E6 til Asp, tar av i retning Beitstad på Rv 17 og følger denne til Hjellbotn hvor du tar av mot Malm på Rv 720. Vel framme i Malm kan du kjøre opp Sandbrøyta og kjøre grusvei fram til Almlia og skilt mot Åfjord. Likeledes kan du kjøre gjennom Malm og ut til Follafoss hvor du kjører til Almlia og skilt mot Åfjord. Du kommer altså til Almlia samme hvilken veg du kjører. Deretter er det å følge grusveien opp over fjellet til du kommer til avkjøring til Kruven Fjellheim. Ta av inn mot Kruven, men fortsett forbi avkjøringen inn til Fjellheimen. Parkeringsplassen er ca 400 m forbi Kruven. Kjører du fra Inderøy, Mosvik eller Fosen og kommer vestfra på Rv 720 inn mot Follafoss, blir vegbeskrivelsen den samme som ovenfor. Du kan også komme fra Fosen via Åfjord. Da gjelder det også å svinge inn mot Kruven Fjellheim når du har passert fylkesgrensa og Selavatnet.

Reguleringsbestemmelser (medlemsinfo) for Skammevatn (område nr. 1) Gnr. 28, Bnr. 1 i Verran kommune med eier Folla Fabrikker ble vedtatt i bygningsrådet 13.11.1978. Deretter ble reguleringsplanen utlagt til offentlig gjennomsyn i februar samme år med vedtak i kommunestyret 15.02.1979. Dermed var Skammen hyttefelt en realitet og de første hyttene i hyttefeltet ble oppført på begynnelsen av 1980-tallet. Tomtene var bygslet men før Folla Fabrikker solgte eiendommen til Lyng fikk man tilbud om å kjøpe tomtene. De aller fleste hytteeierne har da også selveiertomt i dag.Det er ikke bilveg fram til hyttene. Til nærmeste hytte bruker du ca 15 minutter. Til den som ligger lengst unna, må du regne med å bruke ca 1 time. Så spørs det da hvor mye du har med deg!! Det er heller ikke strøm, bredbånds- eller mobiltelefondekning. MEN vi trives!! Kanskje er det nettopp mangelen på nevnte som gjør at dette er vårt fristed? Det skal allikevel innrømmes at det hadde vært praktisk med en mer permanent gangveg og mobildekning. Ja slik skrev vi det den gang vi opprettet egen nettside for hytteeierforeningen.

I 2008 ble det mobildekning og mobilt bredbånd i området. Trivselen har ikke blitt redusert. Det går an å slå av telefonen. I 2013 ble det også fullført tursti fra parkeringa opp til Skammevatnet. Hvem er det så som har hytte i Skammen hyttefelt? Det har vært forbausende lite eierskifte av hyttene i området. Flertallet av de som bygde hyttene står fortsatt som eiere. Det må borge for at det er trivsel med hytte i området. Flere av hytteeierne har flyttet langt unna Verran, men har ikke noe ønske om å selge hytta.

Skal du finne hyttefeltet og nærområdet på kart, kan du finne fram kartserie M711, kartblad 1623 ll - Holden. Skamvatnet ligger på kartreferanse (UTM) 32W 0587290 7101355. Hyttefeltet er omgitt av myr og skog med veldig kort veg til tregrensa og flotte fjellstrøk og ligger på ca 320 moh. Skogområdene består av gran og til dels mye furuskog. Furuskogen bærer preg av dominerende vindretning fra vest (når det blåser hardt) da trærne har form som vimpler. Ellers er det en del vann i umiddelbar nærhet og mange flotte vann innenfor en liten dagstur. Av de større vannene kan nevnes Selavatnet (260 moh), Reinsjøene (312 moh), Kastbotnvatnet (388 moh) og Gurben (394 moh). Skammevatnet (325 moh), Midtitjønna (286 moh) og Klumptjønna (339 moh) er de nærmest hyttefeltet. Tar du turen opp på Svartvassheia (580 moh) og Teksjøheia (574 moh) er muligheten for rypejakt og fiske fine, samt at du har en flott utsikt. Siriklumpen (414 moh) som ligger nordøst for hyttefeltet, er et samisk hellig fjell med inskripsjon om dette på toppen.

Området i og rundt Sela har lang historie som beiteområde og med setervirksomhet for bygdene omkring. Vi håper å kunne legge ut mer om dette på siden vår etterhvert.