Styret


Leder er Marit Buhaug I dag bosatt i Steinkjer kommune men har sterk tilknytning til Verran. Veteran på Skammen.

Kasserer Ole Løfblad.Beitstadbygg som har funnet roen i de vakre Verrafjellene. Veteran i området selv om han ikke bygde før i 1985. Tomta var hans fra 1970.

Jon Egil Aasberg. Også ekte verrabygg som har vært tro mot Malm og kommunen i all sin tid.

Du kan kontakte oss på e-post: post@skammen.net

Styredokumenter

 

Dokumentbank

Årsmelding 2007 Vedtekter
Årsmelding 2008 Regulerings bestemmelser
Årsmøte 2009 Reguleringsplan: Kart
Årsmelding 2010  
Årsmelding 2012  
Protokoll årsmøte 2010  
Protokoll årsmøte 2011  
Årsmelding 2011 Epost: post@skammen.net
Protokoll årsmøte 2014